Про підприємство

Державне підприємство
“Український науково-дослідний інститут вагонобудування”

науково-дослідний інститут в галузі рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту.

Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут вагонобудування” є науково-дослідною організацією, що займається проблемами всього комплексу рейкового рухомого складу, виконує низку державних функцій – є головною організацією з питань пасажирського вагонобудування, зі стандартизації ГОС-57 закріпленої продукції. Загальнодержавне значення інституту полягає у виконанні унікальних наукових досліджень в галузі залізничного машинобудування.

ДП “УкрНДІВ” належить до сфери управління Фонду державного майна. Форма власності підприємства – державна. Основним видом діяльності ДП “УкрНДІВ” є “71.20 Технічні випробування та дослідження (основний)”, а також інші, зокрема “72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук”. Сьогодні у своїй структурі інститут має  16 підрозділів, у тому числі 5 науково-дослідних лабораторій (НДЛ), науково-дослідні групи, адміністративно-управлінський апарат та допоміжні підрозділи. До складу інституту входять акредитовані Національним агентством з акредитації України орган з сертифікації залізничної продукції та випробувальний центр продукції вагонобудування та вагонного литва. На базі інституту створені технічний комітет з питань стандартизації ТК-83 “Вагони”.

До основних стратегічних завдань та напрямків науково-технічної діяльності ДП “УкрНДІВ” слід віднести:

  • участь в розробленні та реалізації державних, галузевих програм з виробництва нового сучасного обладнання для потреб базових галузей промисловості та залізничного транспорту;
  • проведення наукового обґрунтування основних перспективних напрямків розвитку високоефективної залізничної техніки та проведення робіт з техніко-економічного обґрунтування від її впровадження;
  • науково-технічна експертиза проектів та розробок для прийняття рішень щодо постановки продукції на виробництво;
  • виконання науково-експериментальних досліджень в галузі вантажного і пасажирського вагонобудування, тепловозів, електровозів, електро- та дизель-поїздів, вагонів метрополітену, трамваїв, рейкових автобусів, колійного господарства та інших видів магістрального, промислового, міського залізничного транспорту.

Діяльність інституту спрямовується на виконання завдань, передбачених, зокрема:

  • Законами України “Про залізничний транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, “Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні”, “Про наукову та науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”;
  • Національною транспортною стратегією України на період до 2030 року;
  • Пошуком нових напрямів діяльності і перепідготовка персоналу;
  • Державною програмою розвитку внутрішнього виробництва, програмою розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні;
  • Національної екологічної стратегії на період до 2030 року.

Основними замовниками (споживачами) науково-дослідних робіт (НДР) інституту є підприємства сфери впливу Міністерства транспорту України (підприємства Укрзалізниці), підприємства промисловості, закордонні фірми. НДР виконуються (дослідження та випробування) також для іноземних підприємств та вітчизняних підприємств.  В останні роки ДП “УкрНДІВ” виконує НДР для США, Ірану, Італії, Чехії, Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Словакії  та ін.

Перспективні завдання діяльності інституту полягають у науково-технічному забезпеченні виконання завдань з розробки рухомого складу нового покоління, конкурентоздатного за технічними показниками та придатного для експлуатації у міждержавному сполученні на мережі залізниць колії як 1520 мм, так і 1435 мм.