Про підприємство

Державне підприємство
”Український науково-дослідний інститут вагонобудування”  

(ДП “УкрНДІВ”) — науково-дослідний інститут в галузі рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту.

39621, Україна, м. Кременчук Полтавської обл.,
вул. І.Приходька, 33 тел. (05366) 6-23-32, факс (05366) 6-10-36
Е-mail: office@ukrndiv.com.ua

      Державне     підприємство   „Український   науково – дослідний   інститут вагонобудування”  у  м.  Кременчуці  розпочинав  свою  діяльність  як  український філіал з наукових досліджень вантажних вагонів Всесоюзного науково-дослідного інституту вагонобудування (м. Москва). У грудні 1961 року вийшов  наказ   Міністра важкого  машинобудування СРСР про створення на Україні  наукового   закладу з метою   забезпечення  виробництва   та поставки  залізницям вантажних вагонів більш   якісних конструкцій.  

      Сьогодні у своїй структурі інститут має  16 підрозділів, у тому числі 7 науково-дослідних лабораторій (НДЛ). Чисельність працюючих в інституті більше 100 чоловік.

  Зовнішньоекономічна діяльність та експортний потенціал

  Співробітництво інституту у сфері зовнішньоекономічної діяльності здійснювалось по наступних напрямках:

 • співробітництво з Комітетом Організації співробітництва залізниць (ОСЗ). Інститут приймав участь у розробленні Пам’яток ОСЗ та засіданні експертів Комісії ОСЗ по інфраструктурі та рухомому складу;
 • співробітництво з Радою з залізничного транспорту  Латвії, Литви, Естонії, Грузії та участь в роботі експертної групи та Комісії повноважних представників вагонного господарства;
 • технічне діагностування пасажирських вагонів залізниць, які вислужили призначений термін, з метою вирішення питання їх подальшої безпечної експлуатаці.;
 • участь в роботі комісії з приймання крупного литва для візків вантажних вагонів моделі 18-7020 від закордонного виробника – «CKD KUTNA HORA» (Чеська Республіка) та «Amsted Rail Company, Inc» ( США) з метою постановки на серійне виробництво;
 • налагоджена ділова співпраця з фірмами та установами країн Латвії, Литви, Естонії, Грузії та далекого зарубіжжя (США, Італія, Німеччина, Чехія, Польща, Китай, Іран, Словакія, Словенія та інш.) щодо науково-експериментальних досліджень та сертифікації залізничної продукції

 

     На ДП „УкрНДІВ” покладені такі функції:

 • виконання наукових досліджень у галузі вантажного і пасажирського  вагонобудування, тепловозів, електровозів, електро- та дизель-поїздів приміського сполучення, магістрального та відомчого залізничного транспорту, вагонів метрополітену та трамваїв;
 • виконання обов’язків головної наукової організації Мінпромполітики України за напрямком „Розробка та проектування рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту”;
 • виконання обов’язків головної організаці зі стандартизації ГОС-57.
 • виконання обов’язків головної організації зі стандартизації за напрямком „Розробка та проектування рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту” та технічного комітету зі стандартизації (ТК-83 “Вагони”);
 •  виконання обов’язків органу з сертифікації продукції вагонобудування (ОС ПВ);
 • виконання обов’язків випробувального центру продукції вагонобудування та ливарного виробництва для вагонобудування (ВЦ ПВ);
 • технічного обстеження продукції транспортного машинобудування з метою продовження строку служби понад  установленого терміну.
 • обстеження технічного стану підйомно-транспортних машин та кранового господарства.

    Основними замовниками (споживачами) науково-дослідних робіт (НДР) інституту є підприємства сфери впливу Мінекономрозвитку України, Міністерства транспорту України (підприємства Укрзалізниці), підприємства промисловості, закордонні фірми. НДР виконуються (дослідження та випробування) також для іноземних підприємств та вітчизняних підприємств.  В останні роки ДП „УкрНДІВ” виконує НДР для США, Ірану, Італії, Чехії, Польщі, Німеччини, Франції, Словенії, Словакії  та ін.
 

   До головних завдань сьогодення ДП „УкрНДІВ” ми відносимо:

 • теоретичні та експериментальні дослідження по створенню та освоєнню виробництва нових і модернізованих об’єктів залізничного рухомого складу для залізниць, промислового залізничного транспорту та міського господарства;
 • експертна оцінка технічних характеристик рухомого складу залізниць, промислового залізничного рухомого складу та міського господарства;
 • науково-дослідні роботи з стандартизації, сертифікації та метрології, в тому числі гармонізованих з міжнародними та європейськими.
 • виконання обов’язків головної організації зі стандартизації за напрямком „Розробка та проектування рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту” та технічного комітету зі стандартизації (ТК-83 “Вагони”);

     Перспективні завдання діяльності інституту полягають у науково-технічному забезпеченні виконання завдань з розробки рухомого складу нового покоління, конкурентоздатного за технічними показниками та придатного для експлуатації у міждержавному сполученні на мережі залізниць колії       1520 мм.  

   Діяльність інституту спрямовується на виконання завдань, передбачених, зокрема:

 • Державною програмою розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки в частині поліпшення залізничного сполучення, міського транспорту та приміських пасажирських перевезень; 
 • Комплексною програмою оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки;
 • Пошук нових напрямків діяльності і перепідготовка персоналу.