НДГ 2

Науково-дослідна група аналітичного прогнозування та розвитку галузі і видавничої діяльності №2

 

Основні напрямки діяльності групи:

  • Проведення науково-аналітичної діяльності з питань створення, експлуатації, модернізації рейкового рухомого складу. Результатом аналітичної діяльності будуть висновки, рекомендації, аналітичні довідки, звіти.
  • Виконання робіт по систематичному поповненню науково-технічного інформаційного фонду вітчизняними та зарубіжними матеріалами.
  • Створення довідкового апарату фонду нормативних документів по залізничній техніці, методам випробувань, технічному діагностуванню.
  • Розробка інформаційно-аналітичних довідок з проблем сучасного розвитку рейкового рухомого складу залізниць.
  • Видавнича діяльність.

Співробітники мають досвід у:

– формуванні на основі вітчизняних і зарубіжних джерел довідково-інформаційних фондів мережі Інтернет щомісячної інформаційно-аналітичної довідки з основними новинами за напрямком діяльності підприємства;

– видавничій діяльності за закріпленою за підприємством тематикою;

-виконання палітурних робіт в твердих та м’яких обкладинках.

-наданні науково-технічної допомоги з питань систематизації, актуалізації та розповсюдженні копій галузевих нормативних документів розроблених ДП “УкрНДІВ”

Довідка:

ДП “УкрНДІВ” як головна організація зі стандартизації (ГОС 57)  у галузі залізничного транспорту за науково-технічними напрямками “Вантажне вагонобудування” (Наказ Мінмашпрому України від 31.07.1992р. №98) та “Пасажирське вагонобудування” (Постанова КМУ від 11.10.1994 №703) має повноваження та здійснює діяльність щодо організації, формування, зберігання, систематизації, актуалізації та розповсюдження копій галузевих НД закріплених за ГОС57 номенклатурою “Залізнична техніка”.