Оголошення

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДБІР НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДП «УкрНДІВ» ЗА 2021 РІК.

ДП «УкрНДІВ» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії, яка буде призначена для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік (далі – конкурс).

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ДП «УкрНДІВ»за 2021 рік.  У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Порядок проведення конкурсу

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки та техніки

в умовах інтеграції України в Європейський науково-виробничий простір»,

яка відбудеться 24-25 березня 2022 року

посвідчення про реєстрацію в УкрІНТЕІ № 905 від 08.11.2021 р.

Умови участі в конференції