НДЛ 8

НДЛ № 8 – Науково-дослідна лабораторія управління системами якості

Підрозділ створений у складі ДП «УкрНДІВ» у 2002 році.
Основними завданнями, що покладені на співробітників лабораторії є:
– розробка та впровадження системи управління якістю ДП «УкрНДІВ» відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001;
– розробка та впровадження системи управління якістю ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025;
– забезпечення функціонування та координація робіт з постійного удосконалення системи управління якістю відповідно до вимог стандартів;
– проведення внутрішніх аудитів у структурних підрозділах ДП «УкрНДІВ» на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO/IEC 17025;
– організація робіт щодо сертифікації, пересертифікації та моніторингу комісією ДП «Полтавастандартметрологія» діяльності ДП «УкрНДІВ»;
– організація робіт щодо акредитації, переакредитації та моніторингу комісією НААУ діяльності ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ»;
– керівництво організаційно-технічними заходами щодо підвищення якості наданих послуг.