ПЕВ

Планово-економічний відділ

Начальник ПЕВ – Падурян Богдан Вікторович.

Телефон – (05366)-62088

 

Основні напрямки діяльності відділу:

– організація та загальне керівництво розробкою і розробка перспективних та поточних планів підприємства;

– організація формування та контроль тематичного плану інституту на поточний квартал, відповідальність за відповідність оперативних місячних планів лабораторій тематичному плану інституту, проведення аналізу, визначення і узагальнення показників тематичного плану та обсягів фінансування, своєчасне корегування тематичного плану;

– визначення, планування і координація робіт з господарсько-фінансової діяльності інституту у сферах укладання господарських договорів на виконання науково-дослідних робіт;

– розроблення техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат для визначення собівартості науково-технічної продукції;

– організація розроблення планових кошторисів адміністративних та господарських витрат, використання прибутку, придбання основних засобів інституту;

– методична розробка, розробка форм та документації, порядку і термінів проведення робіт по техніко-економічному плануванню, оперативно-виробничому плануванню, обліку та аналізу результатів виробничо-господарської діяльності, розрахунки економічної ефективності;

– складання фінансових планів підприємства.

Одним із основних і пріоритетних напрямків лабораторії є вивчення й аналіз вітчизняного та зарубіжного ринків, перспектив їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту та  пропозиції, рівня цін на продукцію, можливих замовлень, розвитку ринку науково-технічних послуг.

Працівники відділу взаємодіють з усіма підрозділами інституту на засадах відповідальності, професійності, оперативності та якості.