Архів

Архів 

Основні функції  архіву

  • Забезпечення збереженості документів архівного фонду підприємства, що відповідають напрямку «Рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту» та в галузі гірничошахтного, транспортного, підйомного, конвеєрного, металургійного машинобудування та автомобілебудування;
  • Прийняття від  структурних підрозділів ДП «УкрНДІВ» на зберігання архівних документів на різних видах носіїв інформації;
  • Прийняття участі в роботі експертних комісій по відбору та визначенню практичної, наукової, технічної, нормативної та організаційно-розпорядчої документації підприємства для подальшої передачі їх до галузевого архіву;
  • Технічне опрацювання документів та їх облік згідно «Настанов якості» підприємства та «Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
  • Проведення попередньої експертизи цінності документі, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертної комісії інституту описів документів архівного фонду та актів про відбір та знищення документів, які не віднесені до складу Національного архівного фонду;
  • Створення та вдосконалення обліково-довідкового апарату до архівних документів;
  • Організація користування документами, видавання у встановленому порядку організаційно-розпорядчих документів, звітів, програм, методик, протоколів та справ випробувань, технічних креслень, архівних довідок, копій, витягів та інших документів юридичним особам та працівникам.

 

Архів плідно співпрацює з усіма підрозділами інституту,  що відповідають напрямку «Рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту».