Архів

Архів 

Архівіст ІІ категорії  – Шелоп Світлана Миколаївна

Телефон – (05366) 60028

Основні функції  архіву

  • Забезпечення збереженості, реставрації документів галузевого архівного фонду та копій документів для службового використання та особливо цінних документів, які надходять з інших архівів підприємств Мінекономрозвитку, що відповідають напрямку «Рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту» та в галузі гірничошахтного, транспортного, підйомного, конвеєрного, металургійного машинобудування та автомобілебудування;
  • Прийняття від Міністерства, структурних підрозділів ДП «УкрНДІВ», підприємств та організацій на зберігання архівних документів на різних видах носіїв інформації;
  • Прийняття участі в роботі відповідних комісій Мінекономрозвитку по відбору та визначенню практичної, наукової, технічної, нормативної та організаційно-розпорядчої документації підприємств для подальшої передачі їх до галузевого архіву;
  • Технічне опрацювання документів та їх облік згідно «Настанов якості» підприємства та «Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
  • Проведення попередньої експертизи цінності документі, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертної комісії інституту описів документів архівного фонду та актів про відбір та знищення документів, які не віднесені до складу Національного архівного фонду;
  • Створення та вдосконалення обліково-довідкового апарату до архівних документів;
  • Організація користування документами, видавання у встановленому порядку організаційно-розпорядчих документів, звітів, програм, методик, протоколів та справ випробувань, технічних креслень, архівних довідок, копій, витягів та інших документів юридичним особам та працівникам.

 

Міжгалузевий архів плідно співпрацює з усіма підрозділами інституту, архівами інших підприємств, що відповідають напрямку «Рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту».