Випробувальний центр

Випробувальний центр продукції вагонобудування та ливарного виробництва для вагонобудування (ВЦ ПВ) ДП «УкрНДІВ» проводить випробування об’єктів залізничного транспорту з 1963 року.

17 жовтня 2005 року ВЦ ПВ вперше отримав атестат акредитації Національного агентства з акредитації України (НААУ), який засвідчує нашу компетентність у сфері проведення випробувань. На протязі наступних років ми підтверджуємо відповідність наших послуг вимогам до компетентності випробувальних лабораторій відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

На теперішній час сферою діяльності ВЦ є:

  • повний спектр випробувань рухомого складу залізничного та рейкового міського електричного транспорту;
  • випробування вузлів та деталей рухомого складу;
  • випробування продукції ливарного виробництва;
  • випробування елементів конструктивних залізничних і трамвайних колій;
  • інші види випробувань.

атестат акредитації № 20388

сфера акредитації № 20388