Випробувальний центр

Випробувальний центр продукції вагонобудування (ВЦ ПВ) є структурним підрозділом ДП «УкрНДІВ», який проводить випробування вагонів і їх складових частин з 1963 року. За роки свого існування ВЦ ПВ завоював значний авторитет і є безперечним лідером у випробуваннях залізничної техніки та рухомого складу метрополітенів.

ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» завжди прагне гарантувати своїм клієнтам якість послуги – проводити випробування зразків продукції, забезпечуючи достовірність, об’єктивність і точність результатів випробувань відповідно до вимог нормативних документів.
Досягнення ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» не були б такими, якби колектив не об’єднався для досягнення мети – «гарантувати клієнтам якість послуги» за рахунок забезпечення достовірності, об’єктивності і точності результатів випробувань.

ВЦ ПВ успішно пройшов процедуру акредитації в  Національному агентстві акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, як незалежний і технічно компетентний центр ( атестат акредитації № 20388).

ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» має право проводити роботи з підвищеної небезпеки посудин, працюючих під тиском, та вантажопідіймальних кранів та підйомників, відповідно до статті 10 Постанови «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» № 1107 від 26.10.2011 р.