НДЛ 6

Науково-дослідна лабораторія вантажного та спеціального рухомого складу (№ 6).

тел.: (05366) 6-13-84, (050) 308-02-08

Основні напрямки діяльності лабораторії

1 Теоретичні та експериментальні дослідження по створенню та освоєнню виробництва нового та модернізованого рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту, їх вузлів та деталей:

1.1 проведення аналізу та експертної оцінки технічної документації для визначення відповідності технічних параметрів вантажного рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та деталей вимогам діючий нормативній документації;

1.2 аналіз та узгодження технічної документації на новий та модернізований рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та деталей;

1.3 розробка та узгодження програм і методик експериментальних досліджень рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та деталей;

1.4 проведення експериментальних досліджень продукції вагонобудування на відповідність вимогам нормативної документації з вписування в габарит, криві малого радіусу, визначення геометричних розмірів, маси тари.

1.5 аналіз результатів, оформлення, узгодження і затвердження результатів  теоретичних та експериментальних досліджень, науково-технічна експертиза, надання експертних висновків;

1.6 надання науково-технічної допомоги та консультації  з питань постановки на виробництво вантажного рухомого складу для магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та деталей,  підтвердження їх відповідності нормативним вимогам.

2 Теоретичні та експериментальні дослідження по технічному діагностуванню вантажних вагонів, відомчого залізничного транспорту та колійної техніки, що вислужили призначений термін служби.

2.1 обстеження технічного стану конструкцій вантажних вагонів відомчого залізничного транспорту та колійної техніки, що вислужили призначений термін служби;

2.2 аналіз результатів обстеження технічного стану конструкцій вантажних вагонів, оформлення технічного рішення щодо подальшої експлуатації (визначення видів ремонту та продовження строку служби).

3 Науково-технічна експертиза проектів та розробок для прийняття рішень щодо модернізації рухомого складу та постановки продукції на виробництво, підготовка відгуків, висновків та рецензій.

4 Науково-дослідні роботи з розробки та технічної експертизи національних та міждержавних стандартів:

4.1 аналіз, оцінка та порівняння вимог стандартів, що надаються на розгляд, вимогам сучасній нормативній документації та закордонним нормативним актам та стандартам;

4.2 внесення змін, проведення науково-технічних експертиз, узгодження та затвердження оновлених або розроблених стандартів.

5 Надання послуг кваліфікованими спеціалістами з неруйнівного  контролю під час проведення обстеження технічного стану металевих конструкцій.

Співробітники НДЛ мають досвід проведення:

– розробки нормативних документів, що встановлюють технічні вимоги до вантажного рухомого складу для магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та складових елементів;

– експериментальних досліджень вантажного рухомого складу для магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та складових елементів з визначення основних геометричних розмірів, маси тари, вписування в габарит та криві малого радіусу;

– експериментальних досліджень вантажного рухомого складу для магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та складових елементів з визначення їх параметрів відповідно до нормативної та конструкторської документації;

– експертизи технічної документації (технічні умови, розрахунки, конструкторська документація, результати випробувань) вантажного рухомого складу магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки, їх вузлів та деталей з метою встановлення відповідності вимогам нормативних документів;

– технічного діагностування вантажного рухомого складу для магістрального та відомчого залізничного транспорту, колійної техніки з метою визначення можливості продовження терміну служби.