Орган з інспектування

           З 01.11.2018 року на базі ДП «УкрНДІВ» створено орган з інспектування, діяльність якого перш за все спрямо-   вана на проведення неупереджених та незалежних інспектувань. Підтвердженням цьому є заява вищого керівника у Політиці ОІ ДП «УкрНДІВ». У інституті розроблено та впроваджено систему управління якістю відповідно до вимог стан- дарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014 та Політик НААУ. Для покриття зобов’язань, пов’язаних з інспекційною діяльністю, створено страховий фонд.

         На даний час ведуться роботи з первинної акредитації ОІ ДП «УкрНДІВ» за типом А. З цією метою у І кварталі 2019 року було подано необхідні документи до Національного агентства з акредитації України.

        Після отримання атестата акредитації ОІ ДП «УкрНДІВ» має намір проводити інспектування залізничного рухомого складу, його деталей та вузлів, машин та устаткування, апаратури розподільчої та керувальної розподільчої, посудин, що працюють під тиском, кранів вантажопідіймальних, здійснювати перевірку технічної документації.