Основні функції НТР ДП “УкрНДІВ”

Науково-технічна рада

Державного підприємства „Український науково-дослідний інститут вагонобудування” (НТР ДП «УкрНДІВ»)

є постійно діючим дорадчим та консультативним органом при директорі інституту для колегіального обговорення й вирішення питань, пов’язаних з науково-дослідницькою та інженерно-технічною діяльністю інституту, і діє в інтересах забезпечення єдиної науково-технічної політики ДП „УкрНДІВ”.

Діяльність НТР ДП «УкрНДІВ» направлена на:

– забезпечення перспективного розвитку галузі за напрямком „Рухомий склад магістрального та відомчого залізничного транспорту”;

– утримання інститутом позицій лідера серед наукових, науково-дослідних, випробувальних центрів України, країн СНД та Західної і Північної Європи;

– забезпечення високого рівня науково-дослідних розробок з метою задоволення потреб споживачів рухомого складу магістрального, соціального та відомчого залізничного транспорту.

Основними задачами НТР ДП «УкрНДІВ» є:

– визначення стратегії та пріоритетних направлень перспективного розвитку наукової діяльності інституту і його підрозділів;

– координацію діяльності структурних підрозділів інституту при вирішенні комплексних наукових завдань, при виконанні галузевих програм;

– створення умов для підготовки й перепідготовки наукових кадрів в області інновацій;

– проведення аналізу стану, тенденцій розвитку і досягнень вітчизняної й світової науки та техніки;

– наукове прогнозування, планування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;

– проведення оцінки науково-дослідних робіт з рекомендаціями по їх реалізації;

– вирішення питання оцінки ділових якостей спеціалістів, що обираються за конкурсом.

Відповідно до основних задач НТР виконує наступні функції:

– визначає стратегію та пріоритетні направлення перспективного розвитку наукової діяльності інституту і його підрозділів;

– своєчасно корегує основні направлення наукової діяльності у відповідності до розвитку наукового потенціалу інституту й політикою держави в області науки і техніки;

– на основі проведеного аналізу визначає стан, тенденції розвитку і досягнень вітчизняної і світової науки та техніки;

– здійснює наукове прогнозування, планування науково-дослідних робіт (НДР);

– заслуховує звіти про виконання НДР, дає оцінку їх науково-технічному рівню;

– обговорює і надає рекомендації щодо робіт, які висуваються на виставки, премії, конференції;

– заслуховує доповіді завідувачів лабораторій, керівників тем щодо виконання важливих робіт;

– розглядає на прохання здобувачів підрозділів інституту або інших організацій матеріали дисертаційних робіт і виносить по ним рекомендації;

– розглядає в установленому порядку питання обирання кандидатів на вакантні посади наукових співробітників;

– обговорює питання підготовки наукових кадрів;

– надає рекомендації керівництву інституту щодо атестації наукових співробітників;

– розглядає діяльність НТР за попередній період, погоджує план роботи на наступний.