Збірник наукових праць Державного підприємства “Український науково-дослідний інститут вагонобудування”

Збірник наукових праць 
“Рейковий рухомий склад”
«Railbound rolling stock»

ISSN: 2304-6309

Рік заснування: Видання засновано у 2012 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23892-13732Р

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість: збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним та прикладним проблемам галузі залізничного транспорту. У статтях збірника розглядаються питання щодо конструкцій рухомого складу залізниць, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання об’єктів залізничного транспорту, екологічної та пожежної безпеки на транспорті, економіки транспортного машинобудування.

                                                            Періодичність: 2 рази на рік.

                                                           Мова видання: змішаними мовами (українська, англійська, російська)

Засновник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВАГОНОБУДУВАННЯ”

РЕДАКЦІЙНА КОЛЛЕГІЯ 

Головний редактор – кандидат технічних наук – Сафронов О.М.

Заступник головного редактора – кандидат технічних наук – Сулим А.О.

Члени редакційної колегії:

  1.  Хозя П.О., кандидат технічних наук, старший дослідник;
  2.  Федосов-Ніконов Д.В., кандидат технічних наук.
  3.  Багров О.М., кандидат технічних наук;
  4. Vaclav PÍŠTĔK – профессор, доктор технічних наук (Брноський технологічний університет, Чеська Республіка);
  5. Pavel Kučera – кандидат технічних наук (Брноський технологічний університет, Чеська Республіка);
  6. Juraj Gerlici – профессор, доктор технічних наук (Словакія)

Відповідальний секретар – Гладких І.В.

Адреса редакції: вул. І. Приходька 33, м. Кременчук, Полтавської обл., 39621, Україна
Телефон: +38 (05366) 6-23-32, факс: +38 (05366) 6-10-36
E-mail: office@ukrndiv.com.ua