ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ “РЕЙКОВИЙ РУХОМИЙ СКЛАД” “RAILBOUND ROLLING STOCK”

ISSN 2304-6309 (Print),             

 ISSN 2709-3018 (Online)                               

Рік заснування: 2012 рік

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №23892-13732Р

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: змішаними мовами (українська, англійська)

 

 

Засновник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВАГОНОБУДУВАННЯ”

Видавець: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВАГОНОБУДУВАННЯ”

Збірник  наукових праць “Рейковий рухомий склад Railbound rolling stock” внесено до категорії “Б” періодичних фахових видань України (наказ МОН України від 30.11.2021 р. №1290).

Згідно наказу МОН України від 30.12.2021 №1290, в нашому збірнику буде здійснюватися видання наукових праць за  технічною спеціальністю:

– 273- Залізничний транспорт.

Програмні цілі (основні принципи) або тематична с прямованість: збірник містить статті, присвячені теоретичним, методологічним та прикладним проблемам галузі залізничного транспорту.

 У статтях збірника розглядаються питання щодо конструкцій рухомого складу залізниць, технології та організації транспортних процесів, математичного моделювання об’єктів залізничного транспорту, екологічної та пожежної безпеки на транспорті, економіки транспортного машинобудування.

До публікації в Збірнику наукових праць  приймаються матеріали науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, науковців, фахівців залізничного транспорту та інших галузей промисловості.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЛЕГІЯ 

Головний редактор – кандидат технічних наук, старший дослідник – Сафронов О.М.

Заступник головного редактора – кандидат технічних наук, старший дослідник – Сулим А.О.

Члени редакційної колегії:

  1.  Хозя П.О., кандидат технічних наук, старший дослідник;
  2.  Федосов-Ніконов Д.В., кандидат технічних наук.
  3.  Багров О.М., кандидат технічних наук;
  4. Vaclav PÍŠTĔK – профессор, доктор технічних наук (Брноський технологічний університет, Чеська Республіка);
  5. Pavel Kučera – кандидат технічних наук (Брноський технологічний університет, Чеська Республіка);
  6. Juraj Gerlici – профессор, доктор технічних наук (Словакія)

Відповідальний секретар – Гладких І.В.

Телефон: +38 (05366) 6-23-32, факс: +38 (05366) 6-10-36
E-mail: office@ukrndiv.com.ua

Сoogle Scholar є вільно доступною пошуковою системою, яка забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін (посилання)