Наукові публікації співробітників

Перелік опублікованих науково-технічних статтей за 2016 рік

1. Стаття: “Забезпечення технічної та організаційної сумісності залізничних систем колії 1520 мм і 1435 мм”.

Автори: Донченко А.В., Шелейко Т.В., Ткаченко О.П.

Публікація: Журнал «Промышленность в фокусе», №12, 2015, С.49-50

2. Стаття: “Алгоритм определения фактического значения расчетного коэффициента силы нажатия тормозных колодок по результатам поездных тормозных испытаний грузовых вагонов”.

Автори: Сафронов О.М.

Публікація: Збірник наукових праць УкрДУЗТ,  2015,  вип.157,  с. 131-139

3. Стаття: “Бокові рами візків вантажних вагонів. Експлуатація. Проблеми їх вирішення”.

Автори: Багров О.М.

Публікація:  Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», 1-2/2016, с.29

4. Стаття: “Оцінка технологічної точності виготовлення литих надресорних балок та бокових рам візків вантажних вагонів”.

Автори :Багров О. М.

Публікація: науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. Володимира Даля., №1-2016, с.17-21червень

5. Стаття: “Дослідження на міцність конструкції довгобазної платформи”.

Автори: Федосов-Ніконов Д.В., Кельріх М.Б.

Публікація: Науковий журнал «Вісник Східноукраїнського національного університету ім.. Володимира Даля., №1-2016, с. 90-94

6. Стаття: «Вплив проходження двовісного візка вантажного вагона в кривих малого радіуса на бокову раму візка».

Автори: Донченко А.В., Бондарев С.В., Багров О.М.;

Публікація: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серія «Транспортні системи і технології», випуск 28, С.44

7. Стаття: «Методика розрахунково-експериментальних досліджень конструкції довгобазної платформи»,

Автори: Донченко А.В, Федосов-Ніконов Д.В.;

Публікація: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серія «Транспортні системи і технології», випуск 28, с.53

8.  Стаття: «Исследование энергообменных процессов при эксплуатации подвижного состава метрополитена с системами рекуперации и накопителями энергии»,

Автор: Сулим А.О.

Публікація: Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту серія «Транспортні системи і технології», випуск 28, с.137

9. Стаття:Определение параметров бортового накопителя электроенергии при заданном режиме ведения подвижного состава метрополитена»

Автор: Сулим А.О,  ДонченкоА.В., Хозя П.О.

Публікація: Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», №3-4/2016, С. 73

10. Стаття: “Использование поверхностной плазменной закалки с целью упрочнения поверхностей трения деталей тележки грузового вагона”.

Автори: Багров А.Н., Бондарев С.В., Мирошкин С.М., Красников М.В (ИГ УПЄК)

Публікація: Міжнародний професійний журнал «Вагонний парк», №5-6/2016, С.42-45

 11. Стаття: “Розрахункові методи оцінки втомної міцності литої бокової рами візка вантажного вагона”.

Автори: Багров О.М., Фомін О.В. (ДЕТУТ)

Публікація: Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, 2016, випуск 162, С. 140-148

12. Стаття: “Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену”.

Автори:  Донченко А.В., Сулим А.О. , Сіора О.С, Мельник О.О., Федоров В.В.

Публікація: Науковий журнал «Наука і прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна», №3, Дніпропетровськ,2016, ст. 108-116

 13. Стаття:”Оцінка міцносних якостей вагона-цистерни моделі 15-776э (кресленик 776э.00.000-0 сб) виробництва пат «КВБЗ»”.

Автори:В.С. Речкалов, М.І. Соляник, С.О. Скороход (ДП «УкрНДІВ»),  М.В. Григорошенко (ПАТ «КВБЗ»)

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.52-58

14. Стаття: “Визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії з урахуванням заданих умов експлуатації рухомого складу метрополітену”

Автори:  Сулим А.О. ,  Хозя П.О., Мельник О.О. ,  Сіора О.С.,  Шмаков С.В.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.27-35

15. Стаття: Обстеження технічного стану та контрольні випробування вантажних вагонів

Автори:  Ільчишин В.В.,  Стринжа А.М., Федосов-Ніконов Д.В.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.49-51

16. Стаття: “Дослідження гальмівної ефективності вагона для зерна з системою роздільного гальмування візків та з осьовим навантаженням 25 тс/вісь”.

Автори: Кукін С.В.,Ніщенко О.Є., Павлов С.А. (ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук) Григорошенко М.В. (ПАТ „КВБЗ”, м. Кременчук)

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.45-48

17. Стаття:” Вимоги до формування типорозмірного ряду вагонів нового покоління для забезпечення підвищеної провізної спроможності залізниць”.

Автори: Донченко А.В., к.т.н., Сафронов О.М.( к.т.н.)

Публікація: : Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.41-44

18. Стаття: “Методология расчетных исследований тормозной эффективности пассажирских вагонов с дисковым тормозом на стадии проектирования”.

Автори: Макеєва О.Г.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.10-21

19. Стаття: “Визначення технічних характеристик спеціалізованих напіввагонів для перевезення руди та вугілля з метою забезпечення відповідних параметрів інноваційності та збільшення погонного навантаження”.

Автори: Сафронов О.М., к.т.н., Стринжа А.М., Худієнко В.А.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.49-51

20. Стаття: “Методика определения фактического значения удельной тормозной силы (расчетного тормозного коэффициента) пассажирского вагона по результатам поездных тормозных испытаний”.

Автори: Сафронов О.М., Макеєва О.Г.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.4-9

21. Стаття: “Застосування методу акустичної емісії для оцінки характеристик витривалості нових, не бувших в експлуатації, литих деталей візків вантажних вагонів”.

Автори:  Чебуров С.О.

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 13, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2016, с.22

22. Стаття: “Технические регламенты и техническое регулирование на железнодорожном транспорте”.

Автори: Багров М.О.

Публикація: Вісник сертифікації залізничного транспорту, ДОЗТ, №5(39), 10/2016

23. Стаття: “Параметри бортового накопичувача енергії для заданих умов експлуатації рухомого складу метрополітену”.

Автори: Сулим А.О., Хозя П.О., Устенко О.В., Ломонос А.І.

Публікація: Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Елнктромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КрНУ, 2016, – Вип. 3/2016(35).-94с, с. 65-74