Наукові публікації співробітників

Перелік опублікованих наукових праць за 2018 рік

 

п/п

Назва

Видавництво, журнал 

(назва, номер, рік)

Кількість 

стор.

Прізвище авторів та співавторів

1 Тези доповіді:

Визначення раціональних параметрів накопичувача енергії ємнісного типу для поїзда метрополітену

Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук. – Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – (Радом, Республіка Польща. 27-28 грудня 2017 р.). – Республіка Польща, Радом, 2017. – С. 160-164 А.О. Сулим 
2 Стаття у виданні на базі (Scopus):

Визначення раціональних параметрів ємнісного накопичувача енергії для рухомого складу метрополітену

Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. – Вип. 2/1(92). –       С. 63-80

 

63-80

О. В. Фомін,

А. О. Сулим,

І.І. Кульбовский,

П.О. Хозя,

В.М. Іщенко (ДУІТ)

3 Стаття:

Результати експериментальне досліджень з впливу на колію пасажирського вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01

Транспортні системи і технології. Збірник наукових праць ДУІТ.- К.: ДЕУТ, 2018. – Вип.31. – С. 127-139

 

127-139

А.О. Сулим,

С.О. Столєтов,

О.В. Фомін, (ДУІТ)

М.В. Крамаренко,

Д.В. Локтіонов,

С .О. Скороход,

С.В. Мурчков

4 Тези доповіді:

Шляхи підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного гальмування в метрополітені

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник матеріалів ХVміжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (м. Кременчук , 12-13 квітня 2018 року). – м. Кременчук, 2018. – С.105-106 С. 105-106 А.О. Сулим
5 Тези доповіді:

Вибір раціональних параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії при відомих умовах експлуатації рухомого складу метрополітену

Матеріали 78 Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту” (м. Дніпро, 17.05-18.05.2018р.). – м. Дніпро, 2018. – С. 114-115 114-115

Сулим А.О.,

Мельник О.О.,

Хозя П.О.,

Шмаков С.В.

6 Тези доповіді:

Результати експериментальних досліджень з впливу на колію на піввагона моделі 12-7023-01

Матеріали 78 Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту” (м. Дніпро, 17.05-18.05.2018р.). – м. Дніпро, 2018. – С.53-54 53-54

Третяк Е.В.,

Сулим А.О.,

Столєтов С.О.,

Крижановський А.Ю.

7 Стаття:

Анализ внедрения накопителей энергии на тяговом подвижном составе.

 

Локомотив інформ. (Міжнародний професійний журнал, 2018). – №5(149), 2018. – С.26-32 26-32

А.О. Сулим,

А.В. Донченко,

О.В. Фомін (ДЕТУТ),

П.О. Хозя

8 Стаття:

Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність

 

Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.31.с.140 140

О.В. Фомін (ДЕТУТ)

Д. В. Федосов – Ніконов

9 Стаття:

Практичні аспекти моніторингу діяльності внутрішніх аудиторів підприємства»

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.4-10 4-10

К.Ю Холод

О.О. Федорак

О.О.Тімошин

10 Стаття:

Управління ризиками органів з оцінки відповідності (сертифікації) продукції. Частина 3. Кількісна оцінка ризиків, пов’язаних з діяльністю органу  з сертифікації,

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.11-19
11-19 Семко Ж. О. 
11 Стаття:

Проблеми технічного регулювання у сфері залізничного транспорту

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”  2018. – Вип.16. – С. 20-25 20-25 М.О. Багров
12 Стаття:

Фірмовий стиль як засіб ідентифікації підприємства та його формування з точки зору видавничої діяльності

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 26-29 26-29

Брусило Д.О.

Гладких І. В.

13 Стаття:

Дослідження впливу бокових та вертикальних сил від на піввагона 12-7023-01 на верхню будову залізничної колії

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 30-35 30-35

Е. В. Третяк

А.О. Сулим

С.О. Столєтов

14 Стаття:

Исследование причин появления термотрещин на колесных парах пассажирских вагонов с дисковыми тормозами

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 36-44 36-44

Ю.Я. Водянніков

П.О. Хозя

С.В. Кукін

С.О. Павлов

І.М. Лашкевич

15 Стаття:

Воздействие на путь при торможении грузового вагона

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.45-49 45-49

Ю.Я. Водянніков

П.О. Хозя

А.О. Сулим

С.О. Столєтов

Е.В. Третяк

16 Стаття:

Визначення залишкових тангенціальних напружень на поверхні катання бандажів

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16.- С. 60-62 60-62

В.В. Ільчишин

С.А. Чебуров

17 Стаття:

Порівняння характеристик дефектів матеріалу осей чорнових (заготовок профільних) різних вітчизняних виробників

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 63-67 63-70 С.А. Чебуров
18 Стаття:

Расчетные зависимости для исследования вертикальных колебаний оболочки котла железнодорожных цистерн с учетом конструктивных особенностей

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.71-76 71-76

В.С. Речкалов

С.Д. Речкалов

В.В. Ільчишин

М.І. Соляник

 

19 Стаття:

Довгобазні платформи. Проблеми міцності конструкції.

Металлургическая и горнорудная  промышленность (Политехнический журнал, 2018). – №2,2018. – С.84-90 84-90

О.В. Фомін

В.М. Іщенко

Д.В. Федосов-Ніконов

20 Стаття:

Long Wheelbase Flat Wagons:Structural Strength

 

“Metallurgical and Mining Industry “(Metal Journal, 2017). – №8, – 2017. – С.18-23         

 

18-23

В.М. Іщенко

Д.В. Федосов-Ніконов            

21 Стаття:

 «Научно-практическое исследование прочности рамы длинобазной платформи»,

У науково-методичному журналі “Вестник науки и образования”, №10 (46), 2018, Москва 8-15

О.В. Фомін

Д.В. Федосов-Ніконов

22 Стаття:

Міцністний аналіз несівної системи довгобазного вагона – платформи

 

Вагонний парк (Міжнародний професійний журнал), №9, (141)/2018. – С.-17-18 17-18

О.В. Фомін

Д.В. Федосов-Ніконов

23 Стаття:

Переход от государственной системы сертификации к оценке соответствия техническим регламентам в сфере железнодорожного транспорта

Вагонний парк (Міжнародний професійний журнал), №7, (139)/2018, С. 20-24 20-24 Н.А. Багров
24 Стаття

Theoretical and practical determination of parameters of on-board capacitive energy storage of the rolling stock/

Теоретичний і практичний базис визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії рухомого складу. (Scopus)

Науковий вісник Національного гірничого університету(науково-технічний журнал). – №5(167),2018- Державний ВНЗ “НГУ”, 2018. – . С.79 79-87

А.О. Сулим

О.В. Фомін

П.О. Хозя

А.Г. Мастепан

25 Тези доповідей

Проблеми стандартизації у сфері залізничного транспорту  

 

Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей ( Київ, 11 жовтня 2018 року). – Київ, ДП “УкрНДНЦ”,2018. – 53с.      

 

21-22

А.В. Донченко

А.О. Сулим

26 Стаття:

Застосування комп’ютерного моделювання для уточненої оцінки гальмівної ефективності вантажних вагонів

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.2.с.61-75 61-75 О. Сафронов
27 Стаття:

Міцнісні дослідження елементів конструкції бункерного вагона

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.2. – С.16-25 16-25

Ільчишин В.В.

Стринжа А.М.

Худієнко В.А.

Полулях В.М.

Шушмарченко В.О.

28 Стаття :

Обеспечение тормозным нажатием вагонов грузовых поездов

 

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.1.- С. 154-165 154-165

Т.В. Шелейко,

І.Ю. Шелейко

29 Стаття: Теоретично-експериментальні дослідження з впливу рухомого складу на залізничну колію. Частина 1. Описання процедури комплексних досліджень Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.4 4-21

А.О. Сулим,

С.О. Столєтов,

Е.В. Третяк

В.С. Речкалов

П.О. Хозя  

30 Стаття

Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів метрополітену моделі 81-717/714 та їх модифікацій.

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.22 22-28

Ю.В. Єжов

Ю.С. Павленко

О.І. Войтенко

С.М. Полулях  

31 Стаття

Дослідження модернізації вагонів метрополітену в Україні як альтернативи придбанню нового рухомого складу та порядку проведення робіт з модернізації

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.29 29-35 О.І. Войтенко  
32 Стаття

Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів типу Ема-502 Тбіліського метрополітену

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С. 36 36-45

Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко,

 С.М. Полулях  

33 Стаття

Удосконалення діючої системи продовження терміну експлуатації пасажирських вагонів

 

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.46 46-50

Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко

34 Стаття

Капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів локомотивної тяги як засіб забезпечення залізниць рейковим рухомим складом

 

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.51 51-61

Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко,

В.С. Речкалов

35 Стаття

Алгоритм відбору зразка пасажирського вагона локомотивної тяги для контрольних випробувань

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.62 62-70

Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко

36 Стаття

Вантажні тепловози американського виробництва для залізниць України

 

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018.– Вип.17. – С.71 71-77

Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко  

37 Стаття

Теоретичні та експериментальні дослідження міцності інноваційної конструкції бункерного вагона

 

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.78 78-85

В.В. Ільчишин

А.М. Стринжа

В.А. Худієнко

Д.В. Федосов-Ніконов

В.М. Полулях (ДП «УкрНДІВ»)

С.В. Долінський (ПрАТ «Дніпровагонмаш»)

38 Стаття

Інновації від Іnnotrans 2018. Аналітичний огляд

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018.– Вип.17. – С.86 86-100

І.В. Гладких,

А.О. Сулим

39 Стаття

Проблемні питання стандартизації в галузі транспортного машинобудування для залізничного транспорту

 

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018.– Вип.17. – С.101 101-104

А.О. Сулим

А.В. Донченко

Ж. О. Семко 

40 Стаття

Встановлення умов обертання напіввагона моделі 12-7023-01 після деповського ремонту на коліях залізниць України

Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП “УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.105 105-114

А.О. Сулим

С.О. Столєтов

Е.В. Третяк 

41 Тези доповіді:

Оценка фрикционных свойств композиционных тормозных колодок на соответствие нормативным требованиям к тормозной эффективности грузовых вагонов

 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES IN EV COUNTRIES AND UKRAINE/- INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. – Wloclawek,Republic of Poland.- December 21-22. -2018.- C.69-73

 

 

   Сафронов О.М.
42 Тези доповіді:

Математична модель руху поїзда метрополітену з системами рекуперації

 

 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES IN EV COUNTRIES AND UKRAINE/-INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE.-Wloclawek,Republic of Poland.- December 21-22. -2018.- C.77-80

 

 

 Сулим А.О.

Хозя П.О.

43 Монографія Тормозная эффективность грузовых вагонов. Методология расчетных и экспериментальных исследований с использованием математических моделей и компьютерного моделирования Кременчук: ДП “УкрНДІВ”, 2018. – 173 с. 173

А.М. Сафронов

Ю.Я. Водянников

А.Г. Макеева

 

44 Монографія

Оценка динамической нагруженности железнодорожных цистерн на стадии проектирования при стохастическом воздействии рельсового пути на колёсные пары

Кременчук: ДП “УкрНДІВ”, 2018. – 104 с. 104

Ю.Я. Водянников

С.Д. Речкалов

В.С. Речкалов

М.И. Соляник

В.В. Ильчишин