Наукові публікації співробітників

Перелік опублікованих наукових праць за 2017 рік

    МОНОГРАФІЯ : МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТОРМОЗНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Автори: Ю.Я. Водянников, А.М. Сафронов, Е.Г. Макеева

1 Стаття: Методология расчетных исследований тормозной эффективности пассажирских вагонов с колодочным тормозом, базирующаяся на решении дифференциального уравнения движения при торможении во временной области.

Автор: Сафронов О.М.

Публікація: Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2016, Вип.29.

2 Стаття: Визначення раціонального місця розміщення накопичувачів енергії в системі енергозабезпечення метрополітену

Автор: Сулим А.О.

Публікація: науково-технічний журнал «Metallurgical and mining industry», №10, 2016.(науковометрична база Scopus)/

3  Тези: Аналіз технічних рішень щодо керування енергообмінними процесами на тяговому рухомому складі з бортовими накопичувачами енергії.

Автори: Сулим А.О., Ломонос А.І. (КНУ)

Публікація: ХV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів, 11-12 квітня 2017 року, збірник матеріалів конференції, -Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації.- Кременчук:КрНУ, 2017,С.73

4 Стаття: «Практичні аспекти управління кадровими ризиками»

Автори: Шаповал І.А., Холод К.Ю., Шаповал В.А. (ДП «ДОСЗТ»)

Публікація: Віснику сертифікації залізничного транспорту, №2, 04/2017, с. 5-13

5  Тези доповіді: Аналіз сучасних тенденцій розвитку тягового залізничного транспорту з накопичувачами енергії

Автори: Сулим А. О., Хозя П. О., Мельник О. О.

Публікація: ІІ-а міжнародна науково-практична конференція «ЕНЕРГООПТИМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ» 22 – 26 травня 2017, м. Львів, с. 49

6 Тези доповіді: Дослідження характеру зміни напружень в кромках підошов рейок під час руху пасажирського вагона на кривих ділянках залізничної колії

Автори: Сулим А. О., Столєтов С. О., Третяк Е. В.

Публікація: ІІ-а міжнародна науково-практична конференція «ЕНЕРГООПТИМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ» 22 – 26 травня 2017, м. Львів, с.68

7 Стаття: Практичні аспекти управління кадровими ризиками…3

Автори: І. А. Шаповал, К.Ю. Холод

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.40

8 Стаття: Дослідження гальмівної ефективності вагона-цистерни бункерного типу з системою роздільного гальмування візків

Автори: С.В. Кукін, А.Є. Можейко, С.А. Павлов (ДП «УкрНДІВ», м. Кременчук), Є.Р. Можейко (ПАТ «КВБЗ»,м. Кременчук)

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.11

9 Стаття: Неруйнівний контроль на залізничному транспорті

Автори: В.М. Полулях, А.М. Стринжа

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.16

10 Стаття: Проведення ресурсних випробувань швів приварки елементів кріплення кришки люка у напіввагоні з метою визначення їх міцності

Автори: О.О. Бородай, В.В. Пасько, А.М. Стринжа, В.А. Худієнко

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.20

11 Стаття: Застосування неметалевих матеріалів у вагонобудуванні..

Автор: С. А. Чебуров

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.25

12 Стаття:Управління ризиками органу з сертифікації продукції. Частина 1. Відповідальність за прийняття рішень

Автор: Ж. О. Семко

Публікація: Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.3

13 Стаття: Управління ризиками органу з сертифікації продукції. Частина 2. Ідентифікація ризиків та методи їх мінімізації……

Автор: Ж. О. Семко

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 14, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.40

14 Стаття: Перспективи застосування накопичувачів енергії на тяговому залізничному транспорті.

Автори: А.О. Сулим, А.В. Донченко, О.В. Фомін, П.О. Хозя

Публікація: Збірник наукових праць ДЕТУТ, Серія «Транспортні системи і технології», Вип. 30, Київ, 2017, с.32-51

15 Стаття: Дослідження характеру зміни напружень у кромках підошов рейок під час руху пасажирського вагона на кривих ділянках залізничної колії.

Автори: А.О. Сулим, О.В. Фомін (ДЕТУТ), Е.В. Третяк, В.С. Речкалов

Публікація: Збірник наукових праць ДЕТУТ, Серія «Транспортні системи і технології», Вип. 30, Київ, 2017, с. 130-138

16 Стаття: Розробка підходу з визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії рухомого складу метрополітену.

Автори: А.О. Сулим

Публікація: Вісник східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, №3, Сєвєродонецьк, 2017, с. 201-208

17 Стаття: Аналіз питання застосування перспективних накопичувачів енергії на рухомому складі метрополітену.

Автор: Сулим А.О.

Публікації: Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту., 2017, вип..169, с. 72

18 Стаття: Дослідження енергообмінних процесів під час штатних умов експлуатації рухомого складу метрополітену з системами рекуперації.

Автори: Сулим А.О., Мужичук С.О. (ПАТ «КВБЗ»), П.О. Хозя, О. О. Мельник, В.В. Федоров

Публікація: Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, науковий журнал, №5, (71), 2017, Дніпро, с. 28-47

19 Стаття: Обоснование необходимости использования емкостных накопителей энергии на подвижном составе метрополитена.

Автори: Сулим А.О., Хозя П.О.

Публікація: Чеський науковий журнал «Modern Science- Moderní vĕda, Praha, Česka Republika. – 2017. – №7

20 Стаття: Становлення ДП «УкрНДІВ» як флагмана вітчизняної науки щодо розвитку вітчизняного залізничного транспорту та міського колійного транспорту

Автори: А.В. Донченко, О.М. Сафронов

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.5

21 Стаття: Розробка програмного забезпечення для виконання теоретичних досліджень з впливу рухомого складу на залізничну колію.

Автори: А.О. Сулим, О.О. Мельник, П.О. Хозя, Е.В. Третяк, А.О. Катков

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.104

22 Стаття: Перспективи впровадження тепловізійного діагностування електрообладнання під час експлуатації тягового залізничного транспорту

Автори: М.Д. Черкаський, А.О. Сулим, О.О. Мельник, С.В. Шмаков

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.113

23 Стаття: Визначення модуля пружності підрейкової основи на дослідних ділянках залізничної колії

Автори: А.О. Сулим, Е.В. Третяк, С.В. Мурчков

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с.122

24 Стаття: Проблеми, що стоять перед галузевою наукою та шляхи їх вирішення 

Автори: А.В. Донченко, М.О. Багров, Ж.О. Семко, Д.О. Брусило

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с. 130

25 Стаття: Дослідження поколісного навантаження від пасажирського вагона на залізничну колію

Автори: Е.В. Третяк, С.О. Столєтов, А.О. Сулим

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с. 137

26 Стаття: Програмний комплекс для обробки даних експериментальних досліджень з впливу рухомого складу на колію та стрілочні переводи

Автори: О.С. Сіора, А.О. Сулим, С.О. Столєтов, Е.В. Третяк

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с. 145

27 Стаття: Залізничне машинобудування: проблеми розвитку інноваційного потенціалу, сучасний стан експлуатації та шляхи вирішення

Автори: А.В. Донченко, І.В. Гладких

Публікація: Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”, вип. 15, видавник ДП „УкрНДІВ”, м. Кременчук 2017, с. 159