Участь у конференціях

ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЙ ЗА 2016 рік

1. Тези: Визначення енергоємності накопичувача для заданого режиму ведення рухомого складу метрополітену.

Автори: Сулим А.О., Донченко А.В., Хозя П.О.

Публікації: Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково –технічної конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», м. Кременчук, КрНУ, 2016, с.24-25

2.Тези Дослідження енергообмінних процесів під час експлуатації рухомого складу метрополітену.

Автор: Сулим А.О.

Публікація: Збірник матеріалів ХІV Міжнародної науково – технічної конференції «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», м. Кременчук, КрНУ, 2016, с.137-138

3.Тези: Оцінка технологічної точності виготовлення литих надресорних балок та бокових рам візків вантажних вагонів.

Автор:Багров О.М.

Публікація: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи», м. Трускавець, СНУ ім.. В. Даля, 2016, с.25

4.Тези: Розрахунково- експериментальний метод оцінювання міцності конструкції довгобазної платформи.

Автори: Федосов-Ніконов Д.В., Кельріх М.Б.

Публікація: : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвід, перспективи», м. Трускавець, СНУ ім.. В. Даля, 2016, с.101

5.Тези: Аналіз дії на литу бокову раму проходження кривих малого радіусу двовісним візком вантажного вагону.

Автор: Багров О.М.

Публікація: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с. 20-21

6.Тези: Аналіз міцностних якостей конструкції довгобазної платформи.

Автори: Федосов – Ніконов Д.В.

Публікації: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с.21-22

7. Тези: Дослідження гальмівної ефективності вагона для зерна з системою роздільного гальмування візків та з осьовим навантаженням 25 тс/вісь

Автори: Кукін С.В., Ніщенко О.Є., Павлов С.А., Григорошенко М.В.

Публікації: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с.28

8. Тези: Забезпечення вантажних потягів гальмівним натисненням

Автори: Шелейко Т. В., Єськов Д.І.

Публікації: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с.29

9. Тези: Шляхи підтримання дієздатності рухомого парку залізниць

Автори: Донченко А.В., Шелейко Т.В.

Публікації: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с. 53-54

10. Тези: Аспекти інтероперабельності експлуатаційної діяльності залізничних систем колії 1520 і1435

Автори: Шелейко Т.В., Єськов Д.І., Ткаченко О.П.

Публікації: Тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с.136-137

11. Тези Аналіз конструкцій пристроїв і систем автоматичного розчеплення одиниць рухомого складу.

Автори: Шелейко Т.В.¸Ніщенко О.Є., Федосов-Ніконов Д.І.

Публікації: Тези доповідей ХІV Міжнародна конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження», Дніпропетровськ, 2016, С. 118-119

12. Тези: Щодо питання енергозбереження під час експлуатації рухомого складу метрополітену.

Автори: Сіора О.С., Сулим А.О., Хозя П.О., Мельник О.О.

Публікації: Тези доповідей ХІV Міжнародна конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження», Дніпропетровськ, 2016.С. 104-10

13. Тези: Визначення фрикційних властивостей гальмівних колодок на інерційному стенді.

Автори: Шелейко Т.В., Єськов Д.І, Можейко А.Є.

Публікації: Публікації: Тези доповідей ХІV Міжнародна конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження», Дніпропетровськ, 2016.С. 116-117

14. Тези: Основні підходи у запобіганні пошкодженню колісних пар, застосовні у системах протиюзного захисту рухомого складу.

Автори: Шелейко Т.В., Єськов Д.І, Жихарцев К.Л.

Публікації: Публікації: Тези доповідей ХІV Міжнародна конференція «Проблеми механіки залізничного транспорту. Безпека руху, динаміка, міцність рухомого складу та енергозбереження», Дніпропетровськ, 2016.С. 117-118

15. Тези: «Щодо питання визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії для рухомого складу метрополітену»,

Автори: Сулим А.О., Мельник О.О., Шмаков С.В.

Публікація: Збірник тез доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 19.05.2016-20.05.2016, Дніпропетровськ, 2016, с. 153

 Всього за 2016 рік – 15 тез доповідей.