Політика в галузі якості

Політика в галузі якості ВЦ ПВ ДП “УкрНДІВ”

Політика в галузі якості ВЦ є невід’ємною частиною загальної стратегії ДП “УкрНДІВ”.

Девіз ВЦ – Працювати однією командою на користь суспільства:

«Достовірність і об’єктивність результатів випробувань = це якість нашої роботи»

Стратегічна  ціль – розвиток ВЦ для задоволення потреб та очікувань виробників продукції вагонобудування і тих, хто експлуатує її, в проведенні  комплексу випробувань на відповідність заданим показникам та утримання позицій на світовому ринку.

Заплановані цілі на 2017 рік  в галузі якості:

 • забезпечення стабільної роботи та високої якості випробувань;
 • забезпечення задоволеності замовників та оцінка за результатами анкетування;
 • забезпечення контролю якості на всіх етапах проведення робіт (моніторинг на всіх етапах виконання випробувань);
 • поліпшення показників діяльності ВЦ у порівнянні з 2016 р.;
 • забезпечення високої якості послуг та проведення випробувань у відповідності до вимог

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006;

 • отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • виконання в повному обсязі Планів – заходів затверджених на 2017р.;
 • оновлення основних засобів ДП «УкрНДІВ» на 2 % ;
 • виконання плану підвищення кваліфікації співробітників ВЦ в обсязі 100 %;
 • забезпечення результативності функціонування системи управління випробувального центру.

Цілі та задачі  досягаються шляхом :

 • постійного аналізу своєї діяльності та поліпшення діючої системи управління якістю та її результативності;
 • надання замовникам якісних послуг (проведення випробувань) у відповідності до встановлених в НД вимог та в установлені терміни;
 • запобігання виникненню невідповідностей в процесі проведення випробувань;
 • постійного підвищення професійного рівня кваліфікації співробітників ВЦ, їх мотивації, роз’яснення цілей і Політики в галузі якості;
 • чіткої регламентації функцій, прав і підвищення відповідальності кожного співробітника ВЦ за якість робіт, які ним виконуються;
 • удосконалення процесу надання послуг з використанням передових вітчизняних та світових досягнень (створення нових методик випробувань з застосуванням нового ВУ і ЗВТ);
 • покращення умов праці та соціального захисту персоналу;
 • творчого підходу до розв’язання проблем і створення таких умов роботи, які б сприяли колективній роботі з високим рівнем компетентності і технічним рівнем;
 • систематичного аналізу і планування розвитку системи управління якістю;
 • чіткого розподілу відповідальності по всім напрямкам діяльності.

Проблеми управління якістю є пріоритетними в кожному підрозділі ВЦ і для всіх категорій персоналу – від керівника до рядового співробітника.

Якість роботи ВЦ – це якість випробувань, база для економічної стабільності підприємства і якість буде по-справжньому високою, коли діяльність ВЦ покращить життя людей, які живуть і працюють поряд, користуються рухомим складом.

Керівництво ВЦ бере на себе зобов’язання дотримуватися сталої професійної практики і забезпечувати високу якість та неупередженість при проведенні випробувань рухомого складу за затвердженою сферою  акредитації, постійно поліпшувати результативність системи управління.

Керівництво та співробітники ВЦ зобов’язуються виконувати положення цієї Політики і процедур системи управління якістю та діяти у відповідності до вимог  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.