Оголошення

ДП «Український науково-дослідний інститут вагонобудування»

Оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  1. Завідувача науково-дослідної групи № 6.5.1 статичних та динамічних досліджень залізничної техніки науково-дослідної лабораторії електротехнічних, динамічних, теплотехнічних та міцносних досліджень залізничної техніки.

УМОВИ КОНКУРСУ:

Кандидат наук (доктор філософії), який має стаж наукової роботи не менше 5 років, або як виняток претендент без наукового ступеня, який має стаж наукової роботи не менше 7 років та вищу технічну освіту не нижче магістерського рівня, наявність наукових праць за напрямком діяльності лабораторії (групи). Не менше 5 років досвіду організаторської і наукової роботи за напрямком спеціалізації лабораторії (групи), практичного досвіду роботи з випробувань рухомого складу залізничного транспорту за напрямками динаміка, міцність, вплив на колію пасажирських і вантажних вагонів, вагонів для метрополітену, визначення показників комфорту у салонах пасажирських вагонів та вагонів для метрополітену, досвід розробки нормативної документації, методичних і робочих програм випробувань, обробки даних експериментальних досліджень.

Обов’язкове вільне володіння українською мовою, володіння англійською мовою буде вважатись перевагою. Робота пов’язана з частими відрядженнями.

 

  1. Провідного інженера науково-дослідної лабораторії № 4.1 ходових частин, пасажирського, причіпного, тягового,самохідного та міського рейкового рухомого складу.

УМОВИ КОНКУРСУ:

Вища освіта відповідного напряму підготовки (не нижче магістерського рівня), підвищення кваліфікації, обов’язкова наявність наукових праць за напрямком діяльності лабораторії за останні 5 років. Стаж роботи за професією інженера першої категорії не менше 2 років. Мати практичний досвід: в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, випробувань закріпленої за НДЛ продукції на стадіях її розробки; в складанні технічних завдань, програм виконання науково-дослідних робот; в роботах з технічного діагностування; в підготовці проектів договорів на роботи, підготовці документів і договірних угод про співробітництво з іншими організаціями; в зборі матеріалів, необхідних для проведення науково-дослідних робіт; в проведенні робіт в якості керівника, виконавця теми або керівника випробувань.

 

Бажаючі взяти участь у конкурсі подають заяву на ім’я директора наукової організації.

До заяви додають такі документи: Особистий листок з обліку кадрів, автобіографію, документ про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, список наукових робіт та винаходів.

Строк подання документів – місяць від дня опублікування оголошення за адресою: м. Кременчук, вул. І.Приходька, 33, відділ кадрів.

Довідки за телефоном: 6-03-67.