Умови подання

Керівництво для авторів

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту. Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори. Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Для виявлення дублювання поданих матеріалів в інших виданнях та можливого плагіату, всі подані рукописи перевіряються онлайн-сервісом пошуку плагіату “Unicheck”

 ВИМОГИ ЩОДО ОБСЯГУ:

  • оглядові та проблемні статті – до 45 000 знаків із пробілами (5-10 стор.);
  • загальні статті за напрямком видання – до 30 000 знаків із пробілами (5-7 стор.);
  • наукове повідомлення – до 8 000 знаків із пробілами (до 2,5 стор.);

            Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

ДО РУКОПИСУ ДОДАЄТЬСЯ:

  1. Файли зі статтею та друкований примірник рукопису з підписами всіх співавторів на останньому аркуші роботи.

Вимоги до оформлення статей у Збірник наукових праць “Рейковий рухомий склад”

Приклад оформлення статей до Збірника 

  • Оригінал Ліцензійного договору з підписами всіх співавторів.
  • Файл з відомостями про кожного з авторів – прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID. Відомості про авторів подаються двома мовами – українсько та англійською.
  • Експертний висновок.
  • Файл з анотацією двома мовами – українською та англійською.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

            Автори зберігають за собою авторські права на роботу та передають ЗБІРНИКУ право першої публікації разом із роботою, одночасно ліцензуючи її на умовах  Creative Commons Attribution License. Ця Ліцензія дозволяє іншим поширювати дану роботу з обов’язковим зазначенням авторства і посиланням на оригінальну публікацію в цьому журналі.

            Автори зберігають право укладати окремі, додаткові контрактні угоди на неексклюзивне поширення версії роботи, опублікованої цим збірником (наприклад, розмістити її в університетському репозітарії або опублікувати її в книзі), з посиланням на оригінальну публікацію.

            Авторам дозволяється розміщувати їх роботу в мережі Інтернет (наприклад, в університетському репозітарії або на їх персональному веб-сайті) під час процесу розгляду її даним виданням з посиланням на збірник, тому як це може привести до продуктивного обговорення, а також до більшої кількості посилань на дану опубліковану роботу (Див. The  The Effect of Open Access).