Цілі та завдання щодо діяльності

У своїй діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» має на меті:

– завоювання повної довіри споживачів продукції для рейкового рухомого складу до якості наданих послуг щодо оцінки відповідності;

– гарантування споживачам, що сертифікована продукція відповідає вимогам чинних нормативних документів;

– забезпечення принципів неупередженості, об’єктивності, незалежності, відповідальності  та конфіденційності.

Цілі ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» спрямовано на підтримку системи управління якістю у дієздатному стані та на постійне поліпшення її функціонування.

Головними завданням у своєї діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» вважає:

– виконання вимог керівних  нормативних документів:

ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

– задоволення вимог замовників оцінки відповідності або сертифікації продукції стосовно якості наданих послуг.