Діяльність

Відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 в ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» створено Раду ОС, яка є дорадчо-наглядовим органом, працює на громадських засадах  та діяльність якої базується на принципах відкритості та гласності.

Метою діяльності Ради  є забезпечення неупередженості дій ОС ПВ ДП «УкрНДІВ», представлення інтересів усіх зацікавлених сторін у питаннях, пов’язаних з оцінкою відповідності та сертифікацією.

Раду сформовано на паритетних засадах за принципом збалансованості інтересів та таким чином, в якому не переважає жоден із окремих інтересів.

Діяльність Ради ОС ПВ