Повноваження та досвід роботи

ПОВНОВАЖЕННЯ

ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» акредитовано Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/ІЕС 17065:2014 в сфері:

– Пересувного обладнання, що працює під тиском;

– Локомотивів залізничних, трамвайних та рейкового рухомого складу, вузлів та деталей, машини та обладнання;

– Устаткування, машин та апаратури електричних для локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу;

– Контейнерів для морських та залізничних перевезень;

– Послуг з технічного обслуговування, ремонту та відновлення локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу.

Зі сферою акредитації можна ознайомитись на офіційному сайті Національного агентства з акредитації України (https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/)

Атестат акредитації № 1О080 від 30 жовтня 2020 р. дійсний до 29 липня 2022 р.

ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» призначений як орган з оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, наказом № 1926 від 29 грудня 2017 р. «Про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту».

ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» визнано компетентним та внесено в «Реестр признанных Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества организаций, аккредитованных на право проведения работ по оценке (подтверждению) соответствия».

Свідоцтво № 23 діє до 29 липня 2022 року.

Систему управління якістю ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» сертифіковано стосовно надання послуг щодо технічного випробування та аналізування.

Сертифікат № UA.1.0072-18 від 01 листопада 2018 р. дійсний до 31 жовтня 2021р.

ДОСВІД РОБОТИ

Досвід роботи в галузі вагонобудування протягом багатьох років забезпечив належний рівень довіри до ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» з боку виробників продукції. Все більше їх звертаються до ОС з метою сертифікації продукції або атестації виробництва.

Згідно зі сферою акредитації ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» за заявками підприємств проводить роботи з сертифікації продукції та атестації виробництв, зокрема, з надання послуг щодо технічного обслуговування, ремонту та відновлення локомотивів залізничних, трамвайних та рухомого складу.

Під час своєї діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» проводив сертифікацію продукції не тільки в Україні, а й за її межами:

– в Росії – підшипники роликові, вузли та арматура гальмового обладнання вантажних вагонів;

– в Італії – підшипники для буксового вузла пасажирських та вантажних вагонів;

– в США – підшипники для буксового вузла, рама бокова, балка надресорна візків вагонів;

– в Чеській Республіці – рама бокова, балка надресорна візка вантажних вагонів;

– в Словацькій Республіці – рама бокова, балка надресорна візка вантажних вагонів;

– в Республіці Польща – корпус автозчепу СА-3 вантажних вагонів;

– в Ісламській Республіці Іран – напіввагон, тяговий хомут, упори, корпус поглинального апарата, автозчеп СА-3 вантажних вагонів та його деталі;

– в Китайській Народній Республіці – корпус букси, рама бокова, балка надресорна візка вагона;

– в Грузії – вагон-цистерна, напіввагон, вагон-хопер для зерна, резервуар запасний, тріангель, колісна пара, візок двовісний вантажних вагонів;

– в Республіці Білорусь – пасажирські вагони;

– в Японії – комплект обладнання для модернізації вагонів метро.