Короткий опис історії створення ОС ПВ

       Орган з сертифікації продукції вагонобудування було створено на базі Державного Українського науково-дослідного інституту вагонобудування на підставі спільного наказу Державного Комітету України зі стандартизації, метрології та сер-   тифікації (Держспоживстандарт України) и Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексуй конвер-    сії України від 16 червня 1993 року за № 265/87 для робіт по проведенню сертифікації в Державній Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Наказ № 265/87 від 16 червня 1993 року.

      Перший атестат акредитації Органу із сертифікації продукції вагонобудування було видано 19 серпня 1998 року, який засвідчував, що ОС ПВ відповідає вимогам української системи акредитації та акредитований як орган з сертифікації про-  дукції у Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Атестат акредитації № UA 4.001.098 від 19 серпня 1998 року.