ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ОС ПВ

У своїй діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» має на меті:

– завоювання повної довіри споживачів продукції для рейкового рухомого складу до якості наданих послуг щодо оцінки відповідності;

– гарантування споживачам, що сертифікована продукція відповідає вимогам чинних нормативних документів;

– забезпечення принципів неупередженості, об’єктивності, незалежності, відповідальності  та конфіденційності.

Цілі ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» спрямовано на підтримку системи управління якістю у дієздатному стані та на постійне поліпшення її функціонування.

Головними завданням у своєї діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» вважає:

– виконання вимог керівних  нормативних документів:

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ 3411:2004 Державна система сертифікації. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок призначення і надання повноважень на діяльність у системі

ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги.

– задоволення вимог замовників оцінки відповідності або сертифікації продукції стосовно якості наданих послуг.