Мета та завдання ВЦ

Стратегічною  ціллю ВЦ є безперечно розвиток ВЦ з метою:

 • задоволення потреб та очікувань виробників продукції вагонобудування і тих, хто експлуатує її, в проведенні комплексу випробувань на відповідність заданим показникам;
 • утримання позицій на світовому ринку.

Головними  задачами ВЦ є:

 • забезпечення стабільної роботи та високої якості випробувань, забезпечення контролю якості на всіх етапах проведення робіт, поліпшення показників діяльності ВЦ;
 • забезпечення високої якості послуг та проведення випробувань відповідно до вимог  стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017;
 • виконання в повному обсязі запланованих заходів;
 • постійне оновлення основних засобів;
 • систематичне підвищення рівня компетентності персоналу;
 • освоєння та використання нових технологій;
 • надання замовнику достовірних та об’єктивних результатів випробувань;
 • підтримання зв’язку з замовниками та оперативне реагування на їхні вимоги;
 • забезпечення результативності функціонування системи управління випробувального центру;
 • інтеграція в Європейський науково-технічний та нормативний простір;
 • розширення кола замовників та збільшення обсягів робіт.