Неруйнівний контроль

ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» може проводити роботи з неруйнівного контролю об’єктів залізничного транспорту, а саме ультразвуковий, магнітопорошковий, вихрострумовий, візуально-оптичний, акустико-емісійний, капілярний види контролю.

Персонал, що компетентний на проведення даного виду роботи, з певною періодичністю підтверджує свою кваліфікацію шляхом проходження навчання у відповідних навчальних центрах.