Випробувальний центр

Випробувальний центр продукції вагонобудування (ВЦ ПВ) є структурним підрозділом ДП «УкрНДІВ», який проводить випробування вагонів і їх складових частин з 1963 року. За роки свого існування ВЦ ПВ завоював значний авторитет і є безперечним лідером у випробуваннях залізничної техніки та рухомого складу метрополітенів.

ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» завжди прагне гарантувати своїм клієнтам якість послуги – проводити випробування зразків продукції, забезпечуючи достовірність, об’єктивність і точність результатів випробувань відповідно до вимог нормативних документів.
Досягнення ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» не були б такими, якби колектив не об’єднався для досягнення мети – «гарантувати клієнтам якість послуги» за рахунок забезпечення достовірності, об’єктивності і точності результатів випробувань.

ВЦ ПВ успішно пройшов процедуру акредитації в  Національному агентстві акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам  ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, як незалежний і технічно компетентний центр (атестат акредитації № 2Н388).

ВЦ ПВ ДП «УкрНДІВ» має право проводити роботи з підвищеної небезпеки посудин, працюючих під тиском, відповідно до статті 10 Постанови «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» № 1107 від 26.10.2011 р.