Інтелектуальна власність

  Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» здійснює діяльність у сфері набуття і захисту прав інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, а саме, патентування винаходів і корисних моделей, реєстрацію авторських прав на комп’ютерні програми, бази даних, літературні твори технічного характеру та інші, які створені співробітниками на підприємстві.

     За період з 1979 р. по сьогоднішній час на ім’я підприємства отримано біля 200 охоронних і реєстраційних документів, у тому числі Авторських свідоцтв СРСР, патентів України на винаходи, патентів України на корисні моделі, Свідоцтв про реєстрацію авторського права на службові твори.

      У період з 1991 по 2016 рр. отримано 7 (сім) патентів України на винаходи; 23 (двадцять три) патенти України на корисні моделі; 28 (двадцять вісім) Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

ПАТЕНТУВАННЯ

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

img06011 img06010 img06009img06014 img06013 img06012