НДЛ 6.7

Науково-дослідна лабораторія наукових та експериментальних досліджень на втому конструкцій залізничної техніки № 6.7

Завідувач лабораторії –Багров Олександр Миколайович:

тел.: (05366) 6-11-80, (095) 381 35 29

Основні напрямки діяльності лабораторії:
1. Сертифікаційні, попередні, кваліфікаційні, періодичні, типові та інші види контрольних випробувань наступних деталей та вузлів залізничної техніки:
• бокова рама та надресорна балка візка вантажного вагона;
• рама и надрессорная балка візка пасажирського вагона, вагона метро, вагона трамвая тощо;
• автозчеп в зборі;
• корпус автозчепу та інші литі деталі автозчепного пристрою;
• передній і задній упори автозчепного пристрою;
• клин тягового хомута;
• башмак поворотний і неповоротний;
• тяговий хомут;
• поглинальний апарат, корпус поглинального апарата
• повітряний резервуар;
• пружина циліндрична гвинтова;
• колесо;
• бандаж;
• колісний центр;
• вісь вагонна;
• рейки, елементи верхньої будови шляху тощо.
2. Втомні та статичні випробування деталей та вузлів залізничної техніки.
3. Дослідження напружено-деформованого стану виробів (деталей та вузлів) в галузі пружних деформацій тензометричним методом з визначенням параметрів міцності.

4. Неруйнівний контроль деталей відомчого та магістрального рухомого складу ультразвуковим, магнітопорошковим і вихрострумовим методами за різними нормами і стандартами з визначенням місцезнаходження та умовних розмірів дефектів;
5. Проведення механічних випробувань, металографічних досліджень і хімічного аналізу зразків виробів із чорних металів;
6. Оформлення звітів про науково-дослідні роботи, експертних висновків та протоколів випробувань;
7. Узгодження технічної документації за напрямками діяльності лабораторії;
8. Розробки програм і методик випробувань;
9. Написання наукових праць за тематикою лабораторії.

Фахівці лабораторії сертифіковані на 2 рівень кваліфікації з ультразвукового, магнітопорошкового та вихрострумового методів НК.

Лабораторія має наступне випробувальне устатковання:
• випробувальний стенд 2СО для втомних та статичних випробувань великогабаритних виробів;
• гідропульсаторні машини ЦДМ-200 Пу і ПЦ-100 для втомних випробувань деталей та вузлів залізничної техніки;
• стенди для втомних та статичних випробувань пружин;
• стенд для статичних випробувань деталей та вузлів залізничної техніки;
• стенд для випробувань вузлів гальмівної системи;
• вимірювальний комплекс та іншу апаратуру для реєстрації і обробки даних випробувань;
• засоби вимірювальної техніки для контролю геометричних розмірів та маси деталей та вузлів залізничної техніки.