НДЛ 4.3

Науково-дослідна лабораторія вантажного та спеціального рухомого складу (№ 4.3).

Завідувач лабораторії – Стринжа Андрій Миколайович
тел.: (05366) 6-13-84, (050) 308-02-08

Основні напрямки діяльності лабораторії:

1 Теоретичні та експериментальні дослідження по створенню та освоєнню виробництва нових та модернізованих вантажних вагонів для магістрального та відомчого залізничного транспорту, їх вузлів та деталей:
1.1 розробка програм і методик випробувань;
1.2 проведення випробувань з вписування в габарит, криві малого радіусу, визначення геометричних розмірів, маси тари, експлуатаційних та сертифікаційних випробувань продукції вагонобудування в закріпленій галузі акредитації.

2 Теоретичні та експериментальні дослідження по технічному діагностуванню вантажних вагонів, вагонів відомчого залізничного транспорту та колійної техніки, що вислужили призначений термін служби.

3 Науково-технічна експертиза проектів та розробок для прийняття рішень щодо модернізації рухомого складу та постановки продукції на виробництво, підготовка відгуків, висновків та рецензій.

4 Науково-дослідні роботи з розробки та технічної експертизи національних та міждержавних стандартів.

5 Проведення нормативних та дослідницьких розрахунків закріпленої за лабораторією продукції на стадіях її розробки, виготовлення та експлуатації, в тому числі при сертифікації.