Научные публикации сотрудников

Перечень опубликованных научных трудов за 2017 год

 

п/п

Название

Издание

(название, номер, год)

Количество

стр.

Фамилия авторов

1 Тезисы :

Визначення раціональних параметрів накопичувача енергії ємнісного типу для поїзда метрополітену

Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері технічних наук. — Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – (Радом, Республіка Польща. 27-28 грудня 2017р.). – Республіка Польща, Радом, 2017. — С. 160-164 Сулим А.О.
2 Статья 

Визначення раціональних параметрів ємнісного накопичувача енергії для рухомого складу метрополітену

Determining rational parameters of the capacitive energy storage system for the underground railway rolling stock

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018. – Вип. 2/1(92). –       С. 63-80

 

63-80 О. В. Фомін,

А. О. Сулим,

І.І. Кульбовский,

П.О. Хозя,

В.М. Іщенко (ДУІТ)

3 Статья 

Результати експериментальне досліджень з впливу на колію пасажирського вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01

Транспортні системи і технології. Збірник наукових праць ДУІТ.- К.: ДЕУТ, 2018. – Вип.31. – С. 127-139

 

127-139 А.О. Сулим,

С.О. Столєтов,

О.В. Фомін, (ДУІТ)

М.В. Крамаренко,

Д.В. Локтіонов,

С .О. Скороход,

С.В. Мурчков

4 Тезисы :

Шляхи підвищення ефективності використання електроенергії рекуперативного гальмування в метрополітені

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. Збірник матеріалів ХVміжнародної науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів (м. Кременчук , 12-13 квітня 2018 року). — м. Кременчук, 2018. – С.105-106 С. 105-106 А.О. Сулим
5 Тезисы :

Вибір раціональних параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії при відомих умовах експлуатації рухомого складу метрополітену

Матеріали 78 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»(м. Дніпро, 17.05-18.05.2018р.). – м. Дніпро, 2018. – С. 114-115 114-115 Сулим А.О.,

Мельник О.О.,

Хозя П.О.,

Шмаков С.В.

6 Тезисы :

Результати експериментальних досліджень з впливу на колію на піввагона моделі 12-7023-01

Матеріали 78 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту»(м. Дніпро, 17.05-18.05.2018р.). – м. Дніпро, 2018. – С.53-54 53-54 Третяк Е.В.,

Сулим А.О.,

Столєтов С.О.,

Крижановський А.Ю.

7 Статья 

Анализ внедрения накопите лей энергии на тяговом подвижном составе.

 

Локомотив інформ. (Міжнародний професійний журнал, 2018). — №5(149), 2018. – С.26-32 26-32 А.О. Сулим,

А.В. Донченко,

О.В. Фомін (ДЕТУТ),

П.О. Хозя

 

8 Статья 

Дослідження конструкції довгобазного вагона-платформи на міцність

 

Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.31.с.140 140 О.В. Фомін (ДЕТУТ)

Д. В. Федосов — Ніконов

9 Статья 

Практичні аспекти моніторингу діяльності внутрішніх аудиторів підприємства»

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. — С.4-10 4-10 К.Ю Холод

О.О. Федорак О.О.Тімошин

10 Статья:

Управління ризиками органів з оцінки відповідності (сертифікації) продукції. Частина 3. Кількісна оцінка ризиків, пов’язаних з діяльністю органу  з сертифікації,

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.11-19 11-19 Семко Ж. О. 
11 Статья:

Проблеми технічного регулювання у сфері залізничного транспорту

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 20-25 20-25 М.О. Багров
12 Статья:

Фірмовий стиль як засіб ідентифікації підприємства та його формування з точки зору видавничої діяльності

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 26-29 26-29 Брусило Д.О.

Гладких І. В.

13 Статья:

Дослідження впливу бокових та вертикальних сил від на піввагона 12-7023-01 на верхню будову залізничної колії

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 30-35 30-35 Е. В. Третяк

А.О. Сулим

С.О. Столєтов

14 Статья:

Исследование причин появления термотрещин на колесных парах пассажирских вагонов с дисковыми тормозами

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 36-44 36-44 Ю.Я. Водянніков

П.О. Хозя

С.В. Кукін

С.О. Павлов

І.М. Лашкевич

15 Статья:

Воздействие на путь при торможении грузового вагона

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.45-49 45-49 Ю.Я. Водянніков

П.О. Хозя

А.О. Сулим

С.О. Столєтов

Е.В. Третяк

16 Статья:

Визначення залишкових тангенціальних напружень на поверхні катання бандажів

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16.- С. 60-62 60-62 В.В. Ільчишин

С.А. Чебуров

17 Статья:

Порівняння характеристик дефектів матеріалу осей чорнових (заготовок профільних) різних вітчизняних виробників

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С. 63-67 63-70 С.А. Чебуров
18 Статья:

Расчетные зависимости для исследования вертикальных колебаний оболочки котла железнодорожных цистерн с учетом конструктивных особенностей

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.16. – С.71-76 71-76 В.С. Речкалов

С.Д. Речкалов

В.В. Ільчишин

М.І. Соляник

 

19 Статья:

Довгобазні платформи. Проблеми міцності конструкції.

Металлургическая и горнорудная  промышленность (Политехнический журнал, 2018). — №2,2018. – С.84-90 84-90 О.В. Фомін

В.М. Іщенко

Д.В. Федосов-Ніконов

20 Статья:

Long Wheelbase Flat Wagons:Structural Strength

 

«Metallurgical and Mining Industry (Metal Journal, 2017). — №8, — 2017. – С.18-23         

 

18-23 В.М. Іщенко

Д.В. Федосов-Ніконов            

21 Статья:

 «Научно-практическое исследование прочности рамы длинобазной платформи»,

У науково-методичному журналі «Вестник науки и образования», №10 (46), 2018, Москва 8-15 О.В. Фомін

Д.В. Федосов-Ніконов

22 Статья:

Міцністний аналіз несівної системи довгобазного вагона – платформи

 

Вагонний парк (Міжнародний професійний журнал), №9, (141)/2018. — С.-17-18 17-18 О.В. Фомін

Д.В. Федосов-Ніконов

23 Статья:

Переход от государственной системы сертификации к оценке соответствия техническим регламентам в сфере железнодорожного транспорта

Вагонний парк (Міжнародний професійний журнал), №7, (139)/2018, С. 20-24 20-24 Н.А. Багров
24 Статья

Theoretical and practical determination of parameters of on-board capacitive energy storage of the rolling stock/

Теоретичний і практичний базис визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії рухомого складу. (Scopus)

Науковий вісник Національного гірничого університету(науково-технічний журнал). — №5(167),2018- Державний ВНЗ «НГУ», 2018. — . С.79 79-87 А.О. Сулим

О.В. Фомін

П.О. Хозя

А.Г. Мастепан

25 Тезисы :

Проблеми стандартизації у сфері залізничного транспорту  

 

Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей ( Київ, 11 жовтня 2018 року). – Київ, ДП «УкрНДНЦ»,2018. – 53с.      

 

21-22 А.В. Донченко, А.О. Сулим
26 Статья:

Застосування комп’ютерного моделювання для уточненої оцінки гальмівної ефективності вантажних вагонів

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.2.с.61-75 61-75 О. Сафронов
27 Статья:

Міцнісні дослідження елементів конструкції бункерного вагона

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.2. – С.16-25 16-25
Ільчишин В.В., Стринжа А.М., Худієнко В.А., Полулях В.М., Шушмарченко В.О.
28 Статья :

Обеспечение тормозным нажатием вагонов грузовых поездов

 

  Збірник наукових праць ДУІТ. Транспортні системи і технології.- К: ДУІТ, 2018. – Вип.32. Т.1.- С. 154-165 154-165 Т.В. Шелейко,

І.Ю. Шелейко

29 Статья: Теоретично-експериментальні дослідження з впливу рухомого складу на залізничну колію. Частина 1. Описання процедури комплексних досліджень Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”, 2018. – Вип.17. – С.4 4-21 А.О. Сулим,

С.О. Столєтов,

Е.В. Третяк, В.С. Речкалов, П.О. Хозя  

30 Статья

Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів метрополітену моделі 81-717/714 та їх модифікацій.

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.22 22-28 Ю.В. Єжов, Ю.С. Павленко, О.І. Войтенко, С.М. Полулях  
31 Статья

Дослідження модернізації вагонів метрополітену в Україні як альтернативи придбанню нового рухомого складу та порядку проведення робіт з модернізації

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.29 29-35 О.І. Войтенко  
32 Статья

Дослідження технічного стану несучих металоконструкцій кузовів вагонів типу Ема-502 Тбіліського метрополітену

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С. 36 36-45 Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко,

 С.М. Полулях  

33 Статья

Удосконалення діючої системи продовження терміну експлуатації пасажирських вагонів

 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.46 46-50 Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко

34 Статья

Капітально-відновлювальний ремонт пасажирських вагонів локомотивної тяги як засіб забезпечення залізниць рейковим рухомим складом

 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.51 51-61 Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко,

О.І. Войтенко,

В.С. Речкалов

35 Статья

Алгоритм відбору зразка пасажирського вагона локомотивної тяги для контрольних випробувань

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.62 62-70 Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко

36 Статья

Вантажні тепловози американського виробництва для залізниць України

 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.71 71-77 Ю.В. Єжов,

Ю.С. Павленко  

37 Статья

Теоретичні та експериментальні дослідження міцності інноваційної конструкції бункерного вагона

 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.78 78-85 В.В. Ільчишин, А.М. Стринжа, В.А. Худієнко, Д.В. Федосов-Ніконов, В.М. Полулях (ДП «УкрНДІВ»), С.В. Долінський (ПрАТ «Дніпровагонмаш»)
38 Статья

Інновації від Іnnotrans 2018. Аналітичний огляд

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.86 86-100 І.В. Гладких,

А.О. Сулим

39 Статья

Проблемні питання стандартизації в галузі транспортного машинобудування для залізничного транспорту

 

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.101 101-104 А.О. Сулим, А.В. Донченко, Ж. О. Семко 
40 Статья

Встановлення умов обертання напіввагона моделі 12-7023-01 після деповського ремонту на коліях залізниць України

Збірник наукових праць «Рейковий рухомий склад”. – Кременчук: ДП „УкрНДІВ”,  2018. – Вип.17. – С.105 105-114 А.О. Сулим, С.О. Столєтов, Е.В. Третяк 
41 Тезисы :

Оценка фрикционных свойств композиционных тормозных колодок на соответствие нормативным требованиям к тормозной эффективности грузовых вагонов

 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES IN EV COUNTRIES AND UKRAINE/- INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. — Wloclawek,Republic of Poland.- December 21-22. -2018.- C.69-73

 

 

   Сафронов О.М.
42 Тезисы :

Математична модель руху поїзда метрополітену з системами рекуперації

 

 PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL SCIENCES IN EV COUNTRIES AND UKRAINE/-INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE.-Wloclawek,Republic of Poland.- December 21-22. -2018.- C.77-80

 

   Сулим А.О.

Хозя П.О.

43 Монография Тормозная эффективность грузовых вагонов. Методология расчетных и экспериментальных исследований с использованием математических моделей и компьютерного моделирования Кременчук: ДП «УкрНДІВ», 2018. – 173 с. 173 А.М. Сафронов, Ю.Я. Водянников, А.Г. Макеева.
44 Монография

Оценка динамической нагруженности железнодорожных цистерн на стадии проектирования при стохастическом воздействии рельсового пути на колёсные пары

Кременчук: ДП «УкрНДІВ», 2018. – 104 с. 104 Ю.Я. Водянников, С.Д. Речкалов, В.С. Речкалов, М.И. Соляник, В.В. Ильчишин