Орган з сертифікації

Орган з сертифікації продукції вагонобудування

Завідувач ОС ПВ: Багров Микола Олександрович

тел.: (05366) 6-02-50

У своїй діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» має на меті:

– завоювання повної довіри споживачів продукції для рейкового рухомого складу до якості наданих послуг щодо оцінки відповідності;

– гарантування споживачам, що сертифікована продукція відповідає вимогам чинних нормативних документів;

– забезпечення принципів неупередженості, об’єктивності, незалежності, відповідальності  та конфіденційності.

Цілі ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» спрямовано на підтримку системи управління якістю у дієздатному стані та на постійне поліпшення її функціонування.

 

Головними завданням у своєї діяльності ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» вважає:

– виконання вимог керівних  нормативних документів:

  • ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги
  • ДСТУ 3411:2004 Державна система сертифікації. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок призначення і надання повноважень на діяльність у системі
  • ISO/IEC 17065:2012 Оцінка відповідності – Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги.

– задоволення вимог замовників оцінки відповідності або сертифікації продукції стосовно якості наданих послуг.