Короткий опис історії створення ОС ПВ

Орган з сертифікації продукції вагонобудування ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВАГОНОБУДУВАННЯ» (ОС ПВ ДП «УкрНДІВ») розпочав свою діяльність як орган з сертифікації продукції в 1997 році.

ОС ПВ ДП «УкрНДІВ» здійснює оцінку відповідності вимогам Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2017 р. № 1926.

Система управління якістю ОС сертифікована ОС СУЯ ДП «Полтава-стандартметрологія», Кременчуцькою філією. ОС має сертифікат на СУЯ, зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 06 серпня 2010 р. за № UA 2.039.04815-10.

Сертифікація продукції здійснюється відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про залізничний транспорт» від 04 липня 1996 р.